Aan de slag met Arbometer

Arbometer biedt niet alleen inzicht, maar ook een breed scala aan korte verbetertrajecten op elk organisatieniveau. Een pragmatische tool, zoals je van ADXpert mag verwachten! Maar dat is niet alles. We begrijpen dat verandering niet altijd van buitenaf hoeft te komen. We bieden dan ook compleet strategisch advies op basis van de resultaten die uit Arbometer komen. Naast de adviezen waarmee je als organisatie zelf aan de slag kunt, bieden we ook korte verbeterprogramma’s aan waar je als organisatie zelf mee aan de slag kunt. De verbeterprogramma’s richten zich op het verminderen van stressoren en het vergroten van energiebronnen, persoonlijke hulpbronnen en/of mentale energie. Dit kan variëren van concrete acties, zoals dagstarts en interventies, tot brede organisatorische aanpassingen.

Hieronder vind je voorbeelden van korte verbetertrajecten die ADXpert aanbiedt:

Organisaties

Aan de slag met de uitkomsten van het onderzoek

Met de uitkomsten van Arbometer heb je als organisatie goud in handen. Onderzoek doen is geen doel op zich. De resultaten vragen juist om actie. Wij faciliteren graag het realiseren van een concreet en door de organisatie gedragen actieplan. In deze interactieve workshop bespreek je, onder leiding van een facilitator, de resultaten, bepaal je als organisatie aan welke punten je wilt werken en bedenk je op welke manier je dit gaat doen.

Visie en beleid ontwikkelen op het gebied van duurzame inzetbaarheid

Onder begeleiding van een geregistreerde consultant duurzame inzetbaarheid wordt de visie en het beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid ontwikkeld door middel van inspiratiesessies. Tijdens deze sessies wordt zowel de visie als het beleid ontwikkeld, zodat het optimaal aansluit bij de organisatie. Daarnaast wordt een plan uitgewerkt voor de integratie van deze visie en beleid binnen de gehele organisatie.

Team

Workshop hulpbronnen vergroten

Medewerkers kunnen zich inschrijven voor verschillende workshops die een dagdeel duren. Allemaal gericht op het vergroten van de hulpbronnen van medewerkers. Deze workshops behandelen diverse onderwerpen, waaronder: omgaan met perfectionisme, nee zeggen en grenzen stellen, taak- en timemanagement.

Workshop teamrapportage

Met de uitkomsten van Arbometer heb je als team goud in handen. Onderzoek doen is geen doel op zich; de resultaten vragen juist om actie. Wij faciliteren graag het realiseren van een concreet en door het team gedragen actieplan. Tijdens deze interactieve workshop bespreek je onder leiding van een facilitator de resultaten, beslis je als team waar je aan wilt werken, en bedenk je op welke manier je dit gaat doen.

Intervisie leidinggevende

Een facilitator van ADXpert organiseert een professionele intervisiecyclus voor leidinggevenden. Tijdens de eerste drie intervisiebijeenkomsten is hij of zij aanwezig als procesbegeleider en deskundige.

Training leidinggevende

Leidinggevenden leren nieuwe vaardigheden toepassen of bestaande kwaliteiten effectiever inzetten. Enkele voorbeelden hiervan zijn motiverende gespreksvoering, het voeren van een effectief dialoog op het gebied van duurzame inzetbaarheid, leidinggeven tijdens een teamvergadering en het voeren van jaargesprekken met impact.

Coaching leidinggevende

Coaching versterkt de persoonlijke effectiviteit van de leidinggevende. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de oplossingsgerichte methode: een pragmatische en toekomstgerichte aanpak, waarbij de leidinggevende de regie heeft over zijn eigen ontwikkelingsproces.

Workshop gericht op bewegen en fysieke belasting

Een educatieve sessie gericht op het bevorderen van bewustzijn en het verstrekken van informatie over de impact van fysieke activiteiten en belasting op het lichaam. Het doel is om deelnemers te informeren over gezonde bewegingspraktijken, hen bewust te maken van de impact van fysieke belasting, en hen te voorzien van praktische tips om hun welzijn op de werkplek te verbeteren.

Individueel

Bedrijfsmaatschappelijk werk

De bedrijfsmaatschappelijk werker biedt ondersteuning aan werknemers op sociaal en emotioneel gebied binnen de werkomgeving. Dit kan gericht zijn op persoonlijke en professionele uitdagingen, waardoor ze beter kunnen functioneren op de werkplek.

Preventieve stress- en burn-out coaching

De stress- en burn-out coaching verkent samen met de medewerker, aan de hand van de persoonlijke uitkomsten van Arbometer, waar de stressoren zitten en gaat op zoek naar energiegevers en andere persoonlijke hulpbronnen die de balans kunnen herstellen.

Coaching aan de hand van werkwaarden

De coaching zal plaatsvinden aan de hand van werkwaarden, een benadering die is afgeleid van de richtlijn over psychische problemen van de beroepsvereniging voor bedrijfsartsen. Het uitgangspunt is het eigenaarschap van de medewerker, omdat hij immers het beste weet wat betekenisvol voor hem is.

Adviesgesprek op basis van de individuele rapportage

Een expert op het gebied van Arbometer analyseert samen met de medewerker het persoonlijke rapport en geeft advies over belangrijke vervolgacties.

Leefstijl coaching

De coaching richt zich op het bevorderen van een gezonde en gebalanceerde levensstijl. Het richt zich op verschillende aspecten van het dagelijks leven, waaronder voeding, lichaamsbeweging, stressmanagement, slaappatronen en andere levensgewoonten die van invloed zijn op de algehele gezondheid en het welzijn.

Loopbaanbegeleiding

Bij loopbaanbegeleiding worden werknemers ondersteunt bij het plannen, ontwikkelen en beheren van hun loopbaan. Het hoofddoel is het helpen van mensen bij het nemen van weloverwogen beslissingen met betrekking tot carrièreontwikkeling.

Talentontwikkeling door middel van Talenten Motivatie Analyse (TMA)

TMA is een methodologie en tool die wordt gebruikt voor het analyseren van talenten, motivaties en competenties van werknemers. De methode kan individuen en organisaties waardevolle inzichten verschaffen die kunnen worden ingezet bij loopbaanplanning, talentontwikkeling en personeelsbeheer.

Ontwikkel coaching

Ontwikkel coaching is gericht op de persoonlijke en professionele ontwikkeling van medewerkers binnen de organisatie. Het is om medewerkers te helpen bij het identificeren en bereiken van hun doelen, het overwinnen van obstakels en het verbeteren van hun vaardigheden en competenties.

Start vandaag
met Arbometer!

Maak vrijblijvend

een afspraak

Benieuwd hoe Arbometer u kan helpen aan meer inzicht in medewerker-welzijn en een lager verzuim? Maak vrijblijvend een afspraak en ontdek hoe Arbometer werkt voor uw organisatie.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.